inboedelverzekering-vergelijken1

9 feiten over de Inboedelverzekering

31 oktober 2016 | Categorie: Inboedelverzekering

De inboedel- en opstalverzekering zijn twee verzekeringen die nauw met elkaar in verbinding staan. Ook kunnen ze u op verschillende manieren helpen en beschermen m.b.t. uw woning of appartement. Soms zijn er nog wel eens onduidelijkheden omtrent deze verzekeringen. Graag geven wij u bij deze een aantal nuttige feiten die u zullen helpen om een duidelijker beeld te krijgen wat deze verzekeringen precies inhouden.

1. Is een inboedel- opstalverzekering verplicht?

Wettelijk is het niet verplicht om een opstalverzekering te hebben als u in het bezit bent van uw eigen woning. Bij het afsluiten van een hypotheek kan de bank u wel verplichten een opstalverzekering af te sluiten. Aangezien u een lening heeft bij de bank en zij de garantie willen hebben dat eventuele schade gedekt zal zijn mocht uw huis bijvoorbeeld afbranden. Mocht uw bank u niet verplichten tot het nemen van een opstalverzekering dan nog adviseren wij u dit toch te doen! Uw woning en eigendommen in de woning hebben nu eenmaal een zeer grote waarde.

Een inboedelverzekering is niet verplicht. In sommige gevallen kan een verhuurder aan u vragen om een inboedelverzekering af te sluiten in combinatie met een glasverzekering. Dit dient dit dan wel voortijdig in het huurcontract vermeld te zijn.

2. Aparte verzekering?

In de meeste gevallen maakt de inboedelverzekering deel uit van de brandverzekering. Beide verzekeringen bieden namelijk dekking tegen brand. Ook bent u met deze twee verzekeringen verzekerd voor veel meer schadeoorzaken dan alleen brand.

Sommige inboedelverzekeringen bieden een ruimere dekking als het gaat om brand. Hierdoor bent u niet alleen verzekerd voor schade door brand, maar dus ook extra uitgebreid. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

3. Appartementen

In de meeste gevallen is er bij een appartementencomplex een Vereniging van Eigenaren die actief samen zaken zoals de verzekering voor het gebouw regelt. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals onderhoud en verlichting, maar ook een opstalverzekering voor het hele gebouw kan hieronder vallen. Wij adviseren u altijd de dekking te controleren, deze opstalverzekering kan misschien te algemeen zijn voor u en dus niet toereikend. Bijvoorbeeld als u een dure keuken of luxe badkamer heeft laten plaatsen in het appartement. Hierdoor is de standaard dekking te laag en omdat de waarde van uw inboedel stukken hoger is doet u er dan beter aan om een extra eigen inboedel- of opstalverzekering te nemen.

4. Korting

Als u meerdere verzekeringen binnen een pakket afsluit ontvangt u pakketkorting. Hoeveel korting hangt dit vaak af van de verzekeraar maar ook de verzekering die wordt afgesloten. U kunt korting krijgen door een pakket verzekering af te sluiten. Om puur en alleen korting te krijgen op uw inboedelverzekering is het zo dat u recht heeft op korting indien u de woning of het appartement goed laat beveiligen met een alarm en goede sloten. De verzekeraar kan in deze gevallen wel eisen stellen welk type alarm of sloten voldoende zijn.

In sommige gevallen kunt u door de verzekeraar zelfs verplicht worden tot de aanschaf van een alarm. Bijvoorbeeld als u een grote hoeveelheid dure spullen wil verzekeren. Als u een BORG-beveiliging met certificaat heeft voor uw woning of appartement dan krijgt u vaak korting op de inboedelverzekering. Ook met het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunt u korting krijgen op de meeste inboedelverzekeringen. Dit is een keurmerk voor sloten op deuren en ramen.

5. Waarde van uw inboedel bepalen

Bij een inboedelverzekering is het van cruciaal belang dat u voor de juiste waarde verzekerd bent. Vandaag de dag kunt u dit gemakkelijk zelf controleren door een aantal vragen in te vullen. Deze vragenlijst kunt u vinden op de website van Verbond voor Verzekeraars. Aan de hand van uw gezinssituatie, leeftijd en inkomen wordt een algemene schatting gemaakt wat de waarde van uw inboedel zal zijn. Hier houdt men rekening met bedragen die soms iets te hoog of te laag zijn. Van uw verzekeraar krijgt u altijd een garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar zal gedurende 5 jaar dus geen beroep doen op een onderverzekering. Dit is het risico wat een verzekeraar zelf neemt

6. Nieuwwaarde en dagwaarde

Mochten uw eigendommen beschadigd raken door een gedekte schade dan krijgt u geld om deze spullen te laten maken. Als uw eigendommen niet meer te maken zijn dan krijgt u een vergoeding waarmee u de deze kunt vervangen. In dit geval gaat men via de inboedelverzekering uit van de nieuwwaarde. Als de waarde van beschadigde eigendommen minder dan 40% is van de nieuwwaarde dan zal men overgaan op de dagwaarde.  Men keert vaak een dagwaarde uit aan eigendommen die antiek zijn of verzamelingen maar ook aan eigendommen die bijvoorbeeld langdurig opgeslagen hebben gelegen.

7. Vast bedrag

Zoals eerder vermeld bij punt zes kunt u met de inboedelwaardemeter een schatting maken van de waarde van uw inboedel. Veel verzekeraars geven u op basis van (een naar waarheid ingevulde) inboedelwaardemeter garantie tegen onderverzekering. Als u van deze garantie gebruik wilt blijven maken dient u de waardemeter iedere vijf jaar opnieuw in te vullen en op te sturen. Anders vervalt namelijk uw garantie tegen onderverzekering.

8. Kunst, Antiek en juwelen

Heeft u veel kunst, antiek en juwelen in huis? Dan is het raadzaam om te kiezen voor een verzekering op maat. Vaak is een inboedelverzekering in deze gevallen namelijk niet toereikend. Een kostbaarhedenverzekering kan hierbij uitkomst bieden, maar ook een uitbreiding van de inboedelverzekering is zeker een optie. Neem contact met ons op om uzelf hierover te laten informeren. Ook raden wij u aan om facturen, foto’s en certificaten van kostbare eigendommen op een veilige plek te bewaren.

9. Kosten inboedel- en opstalverzekering

Wilt u graag weten hoeveel de premie voor een inboedelverzekering ongeveer bedraagt? Op onze website kunt u direct online een vergelijking doen tussen verschillende verzekeringen en direct online de verzekering afsluiten. Meer vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 0186 60 72 45 of mail ons.