Dagwaarde inboedelverzekering

8 april 2014 | Categorie: Inboedelverzekering

dagwaarde inboedel

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering wordt de waarde van een inboedel opgegeven. Dit kan aan de hand van een inboedelwaardemeter of op basis van een schatting. Als je een schade hebt dan krijgt je een bepaald bedrag uitgekeerd. Weet jij wat je uitgekeerd krijgt bij een schade? Een gedekte schade kan worden uitgekeerd op basis van dagwaarde of  nieuwwaarde. De nieuwwaarde is het bedrag waarvoor je spullen hebt aangeschaft. De dagwaarde is het bedrag dat jouw spullen op een bepaald moment waard zijn. De dagwaarde waarde neemt in de loop der tijd af.

Dagwaarde en nieuwwaarde

Wanneer krijg je dagwaarde en wanneer krijg je de nieuwwaarde uitgekeerd? In veel gevallen krijg je de nieuwwaarde uitgekeerd. Maar de waarde van je inboedel wordt na verloop van tijd minder waard. Daarom wordt bepaalde inboedel bij schade niet vergoed tegen de nieuwwaarde, maar tegen de dagwaarde. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van de 40%-regeling.

40% regeling

Een veelgestelde vraag voor het afsluiten van een inboedelverzekering is of een vergoeding van eventuele schade wordt vergoed tegen nieuwwaarde of tegen dagwaarde. Veel verzekeraars hanteren het principe van de 40% regeling, hetgeen inhoudt dat als de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde een vergoeding plaatsvindt tegen dagwaarde. Bedraagt een goed meer dan 40% van de dagwaarde dan zal de uitkering bij schade in veel gevallen dus plaatsvinden op basis van de nieuwwaarde. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op: meestal geldt dit niet voor goederen ontrokken aan gebruik en bijvoorbeeld bepaalde zaken zoals bromfietsen, fietsen, antennes en zonweringen.

Tussenkomst expert

Het kan zijn dat een schade-expert wordt ingeschakeld om een schadebedrag vast te stellen dan wordt meestal gebruik gemaakt van afschrijvingspercentages. De dagwaarde wordt bepaald door een expert, die de schade opneemt en daarvan een rapport opneemt, de zogenaamde schadevaststelling. Bij het bepalen van de dagwaarde hanteert de expert volgens begripsomschrijvingen van de inboedelverzekeraar een bepaalde aftrek en of wordt de dagwaarde bepaald aan de hand van bepaalde afschrijvingstabellen. De expert zal de dagwaarde wel moeten toelichten in een rapport. Ben je het er niet mee eens, dan kun je een contra-expertise laten uitvoeren, de kosten hiervan komen vaak wel voor je eigen rekening.

Leeftijdsgrens voor bepaling nieuwwaarde / dagwaarde

Het is ook mogelijk dat een verzekeraar een leeftijdsgrens hanteert om vast te stellen of nieuwwaarde of dagwaarde wordt vergoed. Stel de leeftijdgrens voor een televisie wordt vastgesteld op vijf jaar dan krijgt je altijd de nieuwwaarde vergoed als je televisie binnen vijf jaar kapot gaat door een gebeurtenis die verzekerd is. Is de televisie ouder dan vijf jaar dan krijg je de dagwaarde vergoed.

Reparatie

Een verzekeraar hoeft niet per sé over te gaan op vergoeding van jouw beschadigde inboedel. Het kan ook zijn dat de verzekeraar de reparatiekosten op zich neemt.

Polisvoorwaarden

Bekijkt de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering altijd goed, zodat je goed op de hoogte bent welke inboedelschade tegen dagwaarde wordt vergoed en welke inboedel schade tegen nieuwwaarde en wat hierop de uitzonderingen zijn.

Vergelijk inboedelverzekeringen

Via deze website kun je binnen 1 minuut inboedelverzekeringen vergelijken. Dus denk je dat jouw inboedelverzekering goedkoper kan, of ben je op zoek naar een inboedelverzekering? Maak nu een vrijblijvende vergelijking.

Inboedelverzekering vergelijken