home_white_house_modern_architecture_facade_building_black_and_white_sky-721799.jpg!d

De termen en begrippen bij het verzekeren van uw inboedel

26 januari 2018 | Categorie: Inboedelverzekering

Gaat u uw inboedel verzekeren? Dan is het mogelijk dat u een aantal termen en begrippen tegen gaat komen die u normaal niet hoort of gebruikt. Helemaal niet erg, maar wel handig als u de betekenis weet. Zo weet u uiteindelijk ook beter hoe u zichzelf kunt verzekeren. We hebben 5 veelgebruikte termen en begrippen die u tegenkomt bij het afsluiten van een inboedelverzekering op een rijtje gezet.

Termen & Begrippen Inboedelverzekering

1. Bereddingskosten

Als u een inboedelverzekering heeft afgesloten en u krijgt te maken met een schadegebeurtenis dan moet u de schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Het kan zijn dat u hiervoor kosten moet maken. Deze kosten worden de bereddingskosten genoemd. Inboedelverzekeraars zijn bij wet verplicht om de bereddingskosten te vergoeden. Een voorbeeld. U heeft een brand in de keuken. Gelukkig kunt u deze met de brandblusser blussen voordat er meer delen van het huis in brand komen te staan. De aanschaf van een nieuwe brandblusser én eventuele schade door het bluswater aan de vloer zijn bereddingskosten. Deze worden vergoed door uw verzekeraar.

2. Huurdersbelang

Als u in een huurwoning woont en u investeert zelf in een verbetering van de woning dan is er sprake van huurdersbelang. Vaak heeft de verhuurder een opstalverzekering afgesloten, de aanpassingen u zelf hebt gedaan en betaald zijn dan vaak niet gedekt. Dit huurdersbelang kunt u zelf apart verzekeren.

3. Salvagekosten

Salavagekosten zijn kosten die worden gemaakt door de stichting Salvage. Hier krijg u vaak mee te maken als een grote schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden zoals een grote brand of waterschade. Na zo’n schade kan Stichting Salvage een expert sturen die persoonlijke hulp biedt aan de gedupeerde en helpt bij het beperken van de schade. U kunt zelf deze hulp niet inroepen, dat dient een bevelvoerder van de brandweer te doen.

4. Bouwaard

Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen wordt ook gevraagd naar de bouwaard van uw woning. Het gaat hier om het materiaal waarmee uw woning is gemaakt (de buitenmuren en de dakbedekking). Omdat deze materialen bepalen hoe gevoelig de woning voor brand is hebben ze een direct invloed op de premie. Indien u inboedelverzekeringen gaat vergelijken, dan is het om deze reden noodzakelijk de bouwaard van uw woning in te vullen.

5. Van buiten komend onheil

Van buiten komend onheil, een term die uw in de polisvoorwaarden terug vindt. Dit betekent dat alle schades gedekt zijn, behalve schades genoemd als uitsluiting in de voorwaarden. Dit is meestal van toepassing op de all risk inboedelverzekering.