threatening-1541063_1920

Dief keert vaak terug na inbraak

27 oktober 2017 | Categorie: Woonverzekeringen

Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat bij één op de twaalf mensen die slachtoffer worden van inbraak, de inbreker binnen korte tijd vaak terugkeert. Van de 328.000 claims van inbraak werd er bij 27.000 claims (8 procent) nogmaals toegeslagen kort na de eerste inbraak. De impact voor slachtoffers is in deze gevallen natuurlijk zeer groot. Uw verzekeraar vergoedt uw schade, echter is het veiligheidsgevoel vaak onherstelbaar aangetast.

Herhaalinbraak binnen 2 jaar

Cijfers van het onderzoek wijzen dus uit dat de gemiddelde herhaaltijd van een inbraak in dezelfde woning gemiddeld iets meer dan een jaar is (435 dagen). Er is dus vaak zelfs sprake van een nieuwe inbraak binnen een jaar tijd. Mogelijke verklaring hiervoor is dat de inbreker weet wat er te halen valt en ziet dat de zwakke plekken van de woning nog steeds niet zijn aangepakt na de vorige inbraak.
Het verbond van verzekeraars zegt hierover het volgend:

“Het Verbond wil woningbezitters en huurders alert maken op inbrekers, zeker nu de ‘r’ weer in de maand zit en het langer donker is. Uit de Risicomonitor Woninginbraken blijkt dat inbrekers vooral in de donkere wintermaanden hun slag slaan. Verzekeraars roepen consumenten dan ook op om preventieve maatregelen te nemen, zoals goed hang- en sluitwerk en zaken als goede verlichting en bij afwezigheid zorgen voor een bewoonbare uitstraling van het huis. Omdat inbrekers vaak meerdere keren in specifieke wijken toeslaan, is het ook zinvol om met de buurt een WhatsApp-groep op te richten om verdachte omstandigheden te delen – ook met de wijkagent. Directeur Schade Leo De Boer: “En wie zich echt wil wapenen tegen inbrekers, doet er goed aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te vragen, waarmee je het inbraakrisico minimaliseert.”

Bent u nog op zoek naar een goede inboedel- of opstalverzekering? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken op 0186 60 72 45 of via de mail. Via onze website kunt u tevens geheel vrijblijvend een online vergelijk doen van verschillende inboedelverzekeringen.