Nieuwwaarde vergoeding bij inboedelverzekering

Inboedel uitpakken

Een veelgestelde vraag voor het afsluiten van een inboedelverzekering is of een vergoeding van eventuele schade aan de inboedel wordt vergoed tegen nieuwwaarde of tegen dagwaarde.

Nieuwwaarde

Als je de nieuwwaarde vergoedt krijgt van je inboedel dan krijg je het bedrag uitgekeerde waarvoor je het beschadigde product nieuw in de winkel kunt kopen. Het is echter lang niet altijd zo dat je de nieuwwaarde van je inboedel krijgt uitgekeerd. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van jouw inboedelverzekering.

40% regeling

Veel verzekeraars hanteren het principe van de 40% regeling, deze regeling houdt in dat als de dagwaarde van de beschadigde inboedel minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde een vergoeding plaats vindt tegen dagwaarde. Bedraagt een de inboedel die beschadigd is meer dan 40% van de dagwaarde dan zal de uitkering bij schade in veel gevallen gebaseerd worden op de nieuwwaarde.

de 40%-regeling kent ook uitzonderingen: meestal geldt de regel niet voor goederen ontrokken aan gebruik en bijvoorbeeld goederen die expliciet zijn uitgesloten van vergoeding tegen nieuwwaarde zoals bijvoorbeeld bromfietsen, antennes, vaartuigen, aanhangwagens en zonweringen. Ook zaken van derden worden niet vergoed tegen nieuwwaarde. In uw polisvoorwaarden staat exact vermeld of en wanneer een schade uitkering plaats vindt op basis van nieuwwaarde en of dagwaarde en welke uitzonderingen er gelden, leest u deze dus goed door alvorens u een inboedelverzekering afsluit.