Rookmelders, het gevaar van rook, het belang van rookmelders en de plaats(en) waar je ze op moet hangen in je woning

4 mei 2016 | Categorie: Inboedelverzekering

rookmelders

Rookmelders zijn ontzettend belangrijk voor de veiligheid in je woning. Ze waarschuwen je wanneer rookvorming ontstaat. Dit voorkomt schade en nog belangrijker slachtoffers door brand. Maar niet alleen door brand zelf. Want de meeste dodelijke slachtoffers bij brand komen te overlijden door het inademen van (giftige) rook. Rook kent nog meer gevaarlijke eigenschappen. Een goede rookmelder is dus belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat je de rookmelder op de juiste plaats(en) in je woning monteert. We vertellen je er meer over.

Rook is gevaarlijk

Bij een brand is rook dus minstens even gevaarlijk als het vuur zelf. Rook bestaat uit gassen die je wel kunt zien en gassen die je niet kunt zien welke beiden vrijkomen bij brand. Verder bevat rook nog kleine onverbrande koolstofdeeltjes, deze koolstofdeeltjes worden roet genoemd. Gevaarlijke gassen in rook zijn kooldioxide en koolmonoxide. Deze gassen hebben een verstikkende werking, dit komt doordat ze zuurstof verdrijven. De gassen in rook hebben bij brand een erg hoge temperatuur. Als je ze inademt dan kun je ernstige inwendige brandwonden oplopen.

Rook is ’s-nachts een sluipmoordenaar. Wanneer brand uitbreekt tijdens je slaap dan zul je de rook niet ruiken. Mensen worden niet wakker van brandlucht en de giftige rook die je inademt merk je niet op.

Rook veroorzaakt niet alleen slachtoffers doordat het giftig is om in te ademen. Rook  belemmert ook het zicht. Wanneer je bij een woningbrand je weg naar buiten wilt vinden dan kan rook ervoor zorgen dat je je oriëntatie kwijtraakt en de uitgangen van je woning niet kunt vinden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat je bij een gemiddelde woningbrand slechts zo;n drie minuten hebt om je woning te ontvluchten. Na drie minuten wordt je kans op overleven zeer gering. Een rookmelder zorgt ervoor dat je een brand sneller ontdekt. Het biedt je de mogelijkheid om de brand tijdig te blussen of om je woning op tijd te ontvluchten.

Rookmelders van levensbelang

Het is dus wel duidelijk dat het ontzettend belangrijk is om een brand op tijd te ontdekken. Het verkleint het risico dat er slachtoffers vallen. Daarnaast beperkt het ook de schade aan je woning. Met een goede inboedelverzekering en opstalverzekering ben je uiteraard verzekerd tegen de schade aan je woning. Maar brandschade is nooit leuk en kent vaak een vervelende nasleep.

Rookmelders zijn een zeer belangrijk middel om rook snel te ontdekken. Niet voor niets pleit de brandweeracademie voor verplichting van rookmelders. Een optische rookmelder is erg geschikt voor gebruik in je eigen woning. In deze rookmelder zit een lichtgevoelige cel die rook kan waarnemen. Je kunt dergelijke rookmelders aanschaffen bij onder meer bouw- en doe-het-zelf zaken.

Waar kun je een rookmelder het beste ophangen?

Het is verstandig om op iedere verdieping van de woning minimaal één rookmelder op te hangen. De hoogste beveiliging heb je natuurlijk wanneer je in iedere regelmatig gebruikte kamer een rookmelder ophangt. Ruimtes met een hogere kans op koolmonoxide kun je het beste beveiligingen met een combi-rookmelder. Combi-rookmelders detecteren zowel rook als schadelijke koolmonoxideconcentraties.

Wanneer je niet in iedere ruimte een rookmelder ophangt en je moet keuzes maken dan zijn dit de beste plaatsen in je woning om rookmelders op te hangen:

  • In de gang of ruimte tussen je woonkamer en de keuken.
  • Op iedere verdieping in huis.
  • In iedere slaapkamer in je woning.
  • Hang de rookmelder aan het plafond want rookt stijgt op.
  • Hang de rookmelder minimaal 50 centimeter van de hoeken en de zijmuur van een vertrek.

Test je rookmelder

Het is ook belangrijk dat je de wering van je rookmelder met enige regelmaat test. Want een rookmelder waarvan de batterij bijvoorbeeld op is zal je niet waarschuwen. Een rookmelder heeft een testknop welke je kunt gebruiken om de werking te testen.