verbrand_huis_amstelstraat

Schade aan uw woning door vandalisme

16 maart 2018 | Categorie: opstalverzekering

Voor mensen in de grote steden is het iets wat helaas nogal eens voorkomt: Vandalisme of rellen. Huizen zijn vaak het slachtoffer van graffiti, een steen door de ruit of andere kleine vernielingen. Maar wat dient u nu precies te doen als u te maken krijgt met een vandaal die uw woning beschadigd en hoe kunt u de gemaakte schade verhalen? Wij leggen het u uit.

Regel altijd een opstalverzekering

Bij de minimale verzekering die u verplicht bent te hebben namelijk een opstalverzekering is er vaak een dekking voor vandalismeschade inbegrepen. De belangrijkste voorwaarden om hier aanspraak op te kunnen maken is dat u kunt aantonen dat er een dader zonder uw toestemming de woning is binnengedrongen en schade heeft aangericht. Vaak kan dit lastig te bewijzen zijn aangezien een dader ook binnen kan komen nadat u de voordeur heeft geopend.

In de meeste gevallen zullen vandalen die schade aan het huis aanrichten de woning niet betreden. In deze gevallen zal de verzekering dan ook niet overgaan tot het vergoeden van de schade. Schade als gevolg van graffiti en schade aan kozijnen van buiten vallen dan ook helaas niet onder de dekking.

Mocht het echter gebeuren dat de gemaakte schade onder meerdere categorieën valt dan alleen vandalisme dan bestaat er wel een kans dat u recht heeft op vergoeding. Bijvoorbeeld als u bewijs heeft dat er poging tot inbraak is gedaan in uw woning waardoor het valt onder inbraakdekking, of als er bijvoorbeeld een brandje is gesticht tegen uw woning waardoor de schade automatisch valt onder brandschade. Graag raden wij u ook aan om altijd ruitschade mee te verzekeren onder uw opstalverzekering. Deze schade is meestal altijd gedekt of het nu is ontstaan door vandalen, inbraak of rellen maakt hierbij niets uit.

Wat te doen bij schade?

  • Neem zelf maatregelen om de schade te beperken.
  • Maak foto’s van de schade, als u die mogelijkheid heeft.
  • Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar. Houd dan uw polisnummer bij de hand.

Schade verhalen op de mogelijk dader

Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht gaat ervan uit dat ieder zijn eigen schade draagt tenzij iemand anders duidelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de gemaakte schade. Dit houd automatisch ook in dat u alleen schade op een dader kunt verhalen indien deze bekend is. Hierin zijn dan weer 2 opties mogelijk voor u om de schade te verhalen. Optie 1 is dat u de dader zelf aansprakelijk stelt. Optie 2 is dat u zich voegt in een strafproces. Optie 1 is handiger als u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering die voor u de schade kan laten verhalen. Heeft u die niet dan is het beter om voor optie 2 te kiezen namelijk een strafproces. Maar in de meeste gevallen is het zo dat de opstalverzekering de dader aansprakelijk zal stellen en deze de schade aan u zal moeten vergoeden.

Wat te doen bij meerdere daders?

Als het vast komt te staan dat de schade is veroorzaakt door meerdere daders dan hoeft u deze natuurlijk niet elk apart aansprakelijk te stellen voor hun gemaakte schade. De Nederlandse wetgeving heeft het zo geregeld dat u bij schade veroorzaakt door een groep elk lid van deze groep volledig aansprakelijk kunt stellen voor de totaal gemaakte schade. Ieder volledig aansprakelijk gesteld groepslid kan dan weer de schade gedeeltelijk verhalen bij de andere groepsleden. Dit heeft voor u als groot voordeel dat u nooit achter ieder groepslid aan hoeft te gaan om uw schade vergoed te krijgen. Ook kunt u hierdoor de persoon met het meeste geld aansprakelijk stellen waardoor u altijd zeker bent dat de schade daadwerkelijk vergoed zal worden.