Stijging NHG bij aankoop of verbetering woning zet door

14 juli 2015 | Categorie: Inboedelverzekering

Hoewel de NHG-grens is gedaald heeft dit, in ieder geval in het eerste half jaar van 2015, geen negatief effect gehad op het aantal hypotheken dat met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gesloten werd. Dit aantal steeg ten opzicht van 2014.

Stijging NHG-hypotheken voor aankoop of verbetering woning

In het eerste half jaar van 2014 werden er 23.100 hypotheken met een NHG-garantie afgesloten. Dit jaar waren dat er 62.800, een stijging van maar liefst 18%. Dat dit aantal zo sterk gestegen is wordt vooral verklaard vanuit het feit dat de hypotheekmarkt weer aan het groeien is.

Meer mensen doen beroep op NHG

Ook in het aantal eigenaren van woningen dat een beroep deed op de NHG is gestegen. In 2014 lag dit aantal op 2.260, in 2015 steeg het aantal mensen dat een beroep deed op de NHG naar 2.398.  Als woningeigenaren hun woning met verlies moeten verkopen kunnen zij een beroep doen op de NHG. De NHG neemt dan, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de restschuld over. Er moet sprake zijn van een gedekte oorzaak zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner. Daarnaast moet er geen mogelijkheid zijn om de woning te behouden.

NHG-grens

De NHG kent een maximaal hypotheekbedrag, de NHG-grens. De hypotheek mag per 1 juli maximaal €245.000 zijn. De maximale koopsom mag nu, door 6% bijkomende kosten, nog maar €231.132 zijn.

Woonverzekering

Als je een woning aankoopt met een NHG-hypotheek dan is het ook belangrijk dat je die woning goed verzekerd. Via deze website kun je woonverzekeringen afsluiten. Maak een vergelijking van je inboedelverzekering of opstalverzekering, of vergelijk ze samen in een pakket.