water-damage-phone1

Waterschade en uitsluitingsclausules waar u rekening mee dient te houden.

31 maart 2017 | Categorie: Inboedelverzekering

Waterschade is een van de meest vervelende dingen die u kan overkomen in huis. Niet alleen kan het ontstaan door hevige regenbuien, maar bijvoorbeeld ook door verstopte afvoerleidingen, lekkage aan het dak, overgelopen wasmachines en dakgoten. Waterschade komt veelvuldig voor in Nederland. Echter zijn er een aantal belangrijke uitsluitingsclausules waar u rekening mee dient te houden. Deze clausules hebben wij voor u op een rij gezet.

Overstromingen niet gedekt

Schade die is veroorzaakt door een overstroming is niet gedekt bij de meeste verzekeraars. Het begrip ‘overstroming’ wordt veelal gedefinieerd als het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. In dit geval hoeft de overstroming dan ook niet de oorzaak of het gevolg te zijn van de verzekerde gebeurtenis.

De opzetclausule

In het geval van opzet, schuld of grove nalatigheid loopt u het risico dat de waterschade niet wordt vergoed. Dit indien een taxateur vaststelt dat de oorzaak van de waterschade verbonden is aan bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan uw dakgoten en/of wasmachine. Deze dient u namelijk zelf goed te onderhouden en regelmatig schoon te maken.

Slecht onderhoud

De opzetclausule en slecht onderhoud gaan hand in hand. Waterschade is alleen gedekt als de schade onverwachts kwam. Bij slecht onderhoud had u de schade kunnen voorzien en kan niet meer gesproken worden van ‘onverwachtse schade’. Naast de eerder genoemde dakgoten en wasmachine is bijvoorbeeld waterschade door het openlaten van uw ramen tijdens een regenbui ook een vorm van slecht onderhoud/nalatigheid.

Muren en vloeren

Een vrij uitzonderlijke uitsluitingsclausule is die van doorlatende muren en/of vloeren. Indien schade of verlies veroorzaakt is door muren en/of vloeren die vocht hebben doorgelaten, dan is de schade in dat geval meestal niet gedekt.

Zoals u ziet is waterschade niet in alle gevallen vanzelfsprekend gedekt bij uw inboedel- en/of opstalverzekering. Hou bovenstaande clausules daarom altijd in uw achterhoofd en voorkom ten alle tijde achterstallig onderhoud.

Mocht u nog op zoek zijn naar een goede inboedel- of opstalverzekering neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken op 0186 60 72 45 of via de mail. Via onze website kunt u tevens geheel vrijblijvend een online vergelijk doen van verschillende inboedelverzekeringen.